Καφέδες (specialty)

Colombia Bachue

8,2533,00 (περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.)

Καφέδες (specialty)

Colombia Narino

8,2533,00 (περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.)

Καφέδες (specialty)

Costa Rica Geisha Esperitu Santo

11,7547,00 (περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.)

Καφέδες (specialty)

Costa Rica Hacienta Pilas

12,0048,00 (περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.)

Καφέδες (specialty)

Costa Rica Las Lomas Nanolot

12,0048,00 (περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.)

Καφέδες (specialty)

Costa Rica Macho Nano Lot

11,2545,00 (περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.)

Καφέδες (specialty)

El Salvador Finca Espana

8,2533,00 (περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.)
Limited

Καφέδες (specialty)

Ethiopia Guji Grade 1 Muda Tatesa Natural

11,2545,00 (περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.)
Limited

Καφέδες (specialty)

Ethiopia Guji Haro Lebetu Natural Grade 1

11,2545,00 (περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.)

Καφέδες (specialty)

Ethiopia Guji Haro Lebetu Washed Grade 1

10,7543,00 (περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.)

Καφέδες (specialty)

Ethiopia Natural Guji Decaf

10,5042,00 (περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.)
Limited

Καφέδες (specialty)

Ethiopia Yirgacheffe Grade 2

8,2533,00 (περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.)