Καφέδες (specialty)

Colombia Bachue

8,2533,00 (περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.)
Limited

Καφέδες (specialty)

Colombia Narino

8,0032,00 (περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.)

Καφέδες (specialty)

Costa Rica Hacienta Pilas

12,0048,00 (περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.)

Καφέδες (specialty)

Costa Rica Macho Nano Lot

12,0048,00 (περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.)

Καφέδες (specialty)

Papua New Guinea – Kimel Estate

8,2533,00 (περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.)