Καφέδες (specialty)

Costa Rica Geisha Esperitu Santo

11,7547,00 (περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.)

Καφέδες (specialty)

Costa Rica Las Lomas Nanolot

12,0048,00 (περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.)

Καφέδες (specialty)

Costa Rica Macho Nano Lot

11,2545,00 (περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.)

Καφέδες (specialty)

El Salvador Finca Espana

8,2533,00 (περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.)

Καφέδες (specialty)

Nicaragua El Penon Nanolot

18,0072,00 (περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.)