Καφέδες (specialty)

Costa Rica Hacienta Pilas

12,0048,00 (περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.)

Καφέδες (specialty)

Rwanda Bushoki Microlot

9,5038,00 (περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.)

Καφέδες (specialty)

Rwanda Huye Mountain Microlot

9,5038,00 (περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.)

Καφέδες (specialty)

Rwanda Inzovu Microlot

9,5036,00 (περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.)